خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / درآم‍دی‌ ب‍ر ن‍ظام‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ زن‌ در اس‍لام‌ / م‍ح‍م‍درض‍ا زی‍ب‍ای‍ی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ؛ [ب‍رای‌] دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ زن‍ان‌.

درآم‍دی‌ ب‍ر ن‍ظام‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ زن‌ در اس‍لام‌ / م‍ح‍م‍درض‍ا زی‍ب‍ای‍ی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ؛ [ب‍رای‌] دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ زن‍ان‌.

سرشناسه
زی‍ب‍ای‍ی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍درض‍ا، ‏‫۱۳۴۲ – ‏
‏عنوان و نام پدیدآور
درآم‍دی‌ ب‍ر ن‍ظام‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ زن‌ در اس‍لام‌ / م‍ح‍م‍درض‍ا زی‍ب‍ای‍ی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ؛ [ب‍رای‌] دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ زن‍ان‌.
‏مشخصات نشر
ق‍م‌: دار ال‍ث‍ق‍ل‍ی‍ن‌‏‫، ۱۳۷۹‬-
‏مشخصات ظاهری

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *