خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / زن‌، اش‍ت‍غ‍ال‌ و م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ (در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍وض‍وع‍ه‌)/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍رض‍ی‍ه‌ روش‍ن‌ف‍ر

زن‌، اش‍ت‍غ‍ال‌ و م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ (در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍وض‍وع‍ه‌)/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍رض‍ی‍ه‌ روش‍ن‌ف‍ر

سرشناسه
روش‍ن‌ف‍ر، م‍رض‍ی‍ه‌
‏عنوان و نام پدیدآور
زن‌، اش‍ت‍غ‍ال‌ و م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ (در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍وض‍وع‍ه‌)/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍رض‍ی‍ه‌ روش‍ن‌ف‍ر
‏مشخصات نشر
ت‍ه‍ران‌: ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری
ص‌ ۱۹۹

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *