خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / م‍ع‍رف‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌ زه‍را ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍رک‍ز ام‍ور م‍ش‍ارک‍ت‌ زن‍ان‌. ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ ‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌، ۱۳۸۰.

م‍ع‍رف‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌ زه‍را ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍رک‍ز ام‍ور م‍ش‍ارک‍ت‌ زن‍ان‌. ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ ‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌، ۱۳۸۰.

سرشناسه

‏عنوان و نام پدیدآور
م‍ع‍رف‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌ زه‍را ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍رک‍ز ام‍ور م‍ش‍ارک‍ت‌ زن‍ان‌. ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ ‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات نشر
ت‍ه‍ران‌: ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌، ۱۳۸۰
‏مشخصات ظاهری
ص‌ ۱۲۳

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *